Az 5 milliós kérdés - Beszélgetés Horváth Tamás alpolgármester úrral

Ahogy azt több országos médiában is olvashattuk, a jelenleg még üres álló alsópakonyi ingatlanok őrzés-védése havi 5 millió forintba kerül. Első kérdésünk, hogy kinek a büdzséjét terheli ez a kiadás?

Először is fontosnak tartom, hogy tekintsük át a tulajdoni helyzetet. Jelenleg a teljes terület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (azaz a Magyar Állam) tulajdona. Május hónap végétől változik ez a helyzet.
- Az utak, a közterületek és a közműhálózat tulajdonjogát az Állam átadja Ócsa városának. Ezután ezek kezelése éppúgy a város feladata lesz, ahogy meglévő hálózatok kezelése is.
- Az ingatlanok (a 80 lakóépület és a hozzájuk tartozó telkek) tulajdonosa
továbbra is az MNV Zrt. marad, de kezelésre kiadja azokat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-nek. Már előkészítés alatt van egy megállapodás arról, hogy az Eszközkezelő ezt a feladatot továbbadja Ócsa városának. (A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. üzemeltetési szerződést
köt az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel.) Ennek a megállapodásnak az egyik fontos része, hogy az üzemeltetés összes költsége - egy tisztes haszonnal megemelve - a város által továbbszámlázásra kerül az Eszközkezelő felé. Így Ócsa a többletfeladatok mellett többletbevételre is szert tesz majd. A megállapodás másik fontos része, hogy a felmerülő munkákat (pl. a garancián túli meghibásodások javítását, az őrzés-védést, stb.) helyi, azaz ócsai cégekkel, vállalkozásokkal kell elvégeztetni. Ez közvetve további hasznot jelent a városnak.
- A jelenleg nem beépített, de belterületbe vont kb. 10 hektáros terület szintén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában marad, de ahogy az elmúlt évek gyakorlata is volt, a kezelését átadja a Szent István Egyetemnek.

Térjünk vissza az őrzés-védés kérdésére. Jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egy (az ő általa szerződtetett) céggel őrizteti a területet. Ennek a költségeiről hivatalosan nem tudok beszámolni, de nagyságrendileg igaz a médiában megjelent havi ötmillió forint. Igaz, hogy jelenleg még az üzemeltetési szerződés nincs megkötve, de nagy valószínűséggel a Városüzemeltetés feladata lesz az üres ingatlanok őrzése is. Mivel a közeljövőben kb. a házak felébe beköltöznek a lakók, így a tervek szerint 24 órában, egyidejűleg három őr fog dolgozni a területen. Ez összesen 9 főnek ad majd munkát. Ennek a teljes költségét (beleértve a Városüzemeltetés profitját is) az Eszközkezelő fogja fizetni. A feladatra a megállapodással összhangban egy ócsai biztonsági céget fog szerződtetni a Városüzemeltetés. A cég nem pályáztatás útján került kiválasztásra, mert egyrészt ezt semmi nem írja elő, másrészt pedig az Önkormányzat már évek óta dolgozik együtt egy ócsai őrző-védő Kft.-vel, aki egy rendkívül kedvező (a sajtóban megjelent óradíjakhoz képest jóval alacsonyabb), teljes mértékben piacképes ajánlatot nyújtott be. Velük kívánjuk elvégeztetni ezt a munkát, fenntartva azt a kikötést, hogy helyi lakosokat kell alkalmazni a feladatra.


A közbiztonsággal kapcsolatban a fentieken kívül bekért az Eszközkezelő egy árajánlatot 3 darab térfigyelő kamera beszerzésére is, melyet az Ócsai Rendőrőrs meglévő (és éppen bővítés alatt álló) kamerarendszeréhez fognak kapcsolni. Ennek a rendszernek a kiépítési költségeit is az Eszközkezelő állja.

Tehát összegezve: az alsópakonyi projekt eddig semmiben sem került Ócsa városának, és a jövőben sem fog?

Igen, ahogy azt már mondtam, eddig semmiben sem került, sőt, közvetve rengeteg hasznot hozott. Az idei és a tavalyi évben eddig közel 150 millió forint ÖNHIKI pályázatot nyert városunk, amire az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem találunk példát. Ráadásul a beruházásaink önrészére is sikeresen pályáztunk, így közel 100%-os állami finanszírozással épül városunk új bölcsődéje, ill. kerül bővítésre és felújításra az óvoda is.

Az, hogy a jövőben sem fog semennyibe kerülni a lakópark, ez így nem teljesen igaz. Az ingatlanok üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos költségeket egy minimális profittal együtt az
Eszközkezelő állja, de a közvilágítás és az úthálózat karbantartása a város kasszáját terheli majd, mint tulajdonost. Ennek ellentételezésére a beköltöző lakók után a város megkapja majd az állami normatív támogatást és az SZJA törvényben meghatározott részét is, ill. az esetleges jövőbeli cégek és vállalkozások iparűzési adója is a városhoz fog befolyni, de ezek csak részben fedezik majd a kiadásokat. Ez a helyzet viszont egy teljesen normális állapot egy növekvő város életében.

Látjuk, hogy jelenleg fákat ültetnek az alsópakonyi közterületekre. Ennek a költségit ki fizeti?

A Silvanus Díszfaiskola 1,5 millió forint értékben ajánlott fel növényeket a Belügyminisztérium részére, a lakóparkba. Erre a Belügyminisztérium a mi közreműködésünkkel szervezett egy közmunka programot, mely keretében június 5-ig 20 fő közmunkás a Belügyminisztérium által küldött szakértők segítségével telepíti a növényeket.

Ezúton is köszönjük a faiskola felajánlását!

Hogyan lesz megoldva ezeknek a növényeknek a gondozása, ide értve a locsolást is?

A közterületek ápolását, ahogy egyéb más számtalan feladatot is a közmunkaprogramon keresztül oldjuk meg. A jelenleg foglalkoztatott 20 közmunkás június 5-től 30 főre bővül. A munkásokkal kapcsolatos kiadásokat és az eszközigényeket is a közmunkaprogram finanszírozza.

A locsoláshoz kiépítésre került az ivóvízhálózat négy pontján mérőórával felszerelt, lezárható vízvételi lehetőség. Ezekhez a kutakhoz csak a Városüzemeltetés munkatársai férnek hozzá. Fúrt kút még nincs a területen, így jelenleg vezetékes vízzel locsolják a növényeket. Ennek a vízfogyasztásnak a jelenlegi költségeit az üzemeltető Eszközkezelő fizeti, de amint átkerülnek a város tulajdonába a kutak (a hálózattal együtt), onnantól a többi ócsai közkúthoz hasonlóan ezeknek a kutatnak is a város fogja fizetni a vízdíját.

A beköltöző lakók bérleti szerződéseibe foglalt egyik kötelezettségük a konyhakertek művelése. Ezen kertek locsolását hogyan fogják megoldani?

Jelenleg a bérlők csak a saját mérőórájukon keresztül (ami feltöltőkártyás rendszerű) tudnak vezetékes vizet vételezni. Ez nyilvánvalóan nem a legolcsóbb megoldás. Lehetőségként felmerült az öntözővíz-almérők felszerelése is, de jelenleg a Belügyminisztériummal közösen keressük a hosszú távú költséghatékony megoldást.

Régebbi ígéret az Önkormányzat részéről, hogy a meglévő alsópakonyi településrész ivóvízellátását is meg fogják oldani. Hol jár ez a dolog?

Igen, ahogy ígértük, ki fog épülni a régi településrészen is a víz- és csatornarendszer. Amint a közműhálózat a város tulajdonába kerül, azonnal meg fog kezdődni annak bővítése. A településrészen üzemelő több cég már jelezte a rákötési szándékát, így a bővítés előkészületei folynak. A tervek között szerepel egy közkút létesítése is. Őszre minden ott lakónak meglesz a lehetősége a víz- és csatornahálózatra való rákötésre.

Végezetül: mikorra várhatók az első lakók?

Az Eszközkezelő tájékoztatása szerint május 29-én költözik be az az első lakó és családja, aki egy személyben a "falugondnok" is. Ő az Eszközkezelő főállású alkalmazottja lesz. Innentől kezdve az első pályázati körben nyert 20 család költözése folyamatosan történhet, illetve a második pályáztatási kör lezárására június 10-én kerül sor. Várhatóan ebben a körben további 20-23 családdal köt majd bérleti szerződést a tulajdonos.


Ócsa, 2013. május 28.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése