Önkéntes Polgári Védelem Ócsán

Ahogy azt az ocsa.hu oldalról megtudhattuk, Ócsa Város Polgárvédelmi Szervezete önkéntes tagokat toboroz. Összeállítottunk egy rövid kérdez-felelek sor, hogy többet megtudhassunk a polgári védelemről.

Pontosan mi is ez a szervezet?

A polgári védelem (pv) nemzetközileg elismert
szervezet, létrehozásának alapjait a Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. Kiegészítő Jegyzőkönyvében meghatározott feladatok jelentik. A polgári védelem hazánkban jelenleg a tűzoltóságokkal közösen alkotja az ún. katasztrófavédelmet.

A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A rendszer kialakításáért és működtetéséért az állam felelős. A katasztrófák elleni védekezést elsősorban a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a nem hivatásos polgári védelmi szervek és az egyéb bevonható szervek valósítják meg. A katasztrófavédelem önkéntes polgári védelmi szervezeteinek első pillérét az önkéntesen jelentkező személyeket adják, akik a polgármester által meghatározott polgári védelmi szervezetben, függelmi rendben teljesítik felajánlott szolgálatukat. Ezeket a tagokat ugyanolyan jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a pv. kötelezettség alatt álló személyeket.

Milyen hierarchiával működik, kik a felettes szervek, személyek?

A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerveket három csoportba soroljuk: A települések közigazgatási területén a polgármester irányítja a polgári védelmi feladatok végrehajtását.

Mi a szervezet feladata?

A rendszer működése abból az alapelvből indul ki, hogy az állampolgároknak joguk van a biztonságra, de annak megteremtésében nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük.

A legfőbb feladat az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelme katasztrófák és fegyveres összeütközés esetén, béke és háborús időszakban egyaránt. A polgári védelmi törvény alapján napjainkban a következő feladatok ellátására kell felkészülni a szervezetnek:
 • a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra
 • a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása
 • a figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás
 • az egyéni védőeszközökkel történő ellátás
 • az óvóhelyi védelem
 • a lakosság kimenekítése és kitelepítése
 • a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) védelme
 • az elsötétítés, a fényálcázás
 • a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések
 • a polgári védelmi tervezés, szervezés
 • a települések veszélyeztetettségének felmérése
 • közreműködés a lakosság légiriasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, illetőleg a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában

Milyen kritériumoknak kell megfelelni a helyi szervezetbe történő jelentkezéshez?

Minden olyan jó szándékú, segítőkész ócsai lakos jelentkezését várjuk, elsősorban férfiakét, akik 18. életévüket betöltötték, káros szenvedélyektől mentesen, átlagos egészségi állapottal bírnak és szeretnének részt venni a település közösségének egészéért tett munkában, segítségnyújtásban.

Mennyi és milyen jellegű elfoglaltsággal jár a tagság?

A törvény alapján a polgári védelmi szervezet tagja évente 40 óra időtartamra vehető igénybe kiképzésre és 72 óra időtartamra vehető igénybe gyakorlatra.

A tagoknak milyen kötelességei, ill. jogai vannak?

A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni, erre az időszakra munkajogi védelemben részesül. A felmentés időtartamára távolléti díj jár.

Az önkéntesen jelentkező személyt a polgármester polgári védelmi szervezetbe beosztja. A polgári védelmi feladatot önkéntes jelentkezés alapján teljesítő személy jogai és kötelezettségei a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személy jogaival és kötelezettségeivel azonosak.

A polgári védelmi kötelezettség négy fő tartalmi eleme:
 • adatszolgáltatási kötelezettség (amely szerint a pv. szervezetbe történő beosztás és a pv. kötelezettség teljesítése céljából a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár személyes adatait, foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait kezelheti.)
 • bejelentési kötelezettség (amely szerint a pv. szervezetbe beosztott állampolgár köteles a szakképzettség megszerzését, a foglalkozás gyakorlásának megkezdését, illetve munkahelye és lakcíme megváltozását a polgármesternél 15 napon belül bejelenteni.)
 • megjelenési kötelezettség (amely szerint a pv. szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, amelyen köteles megjelenni. A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben (kérelemre) halasztást, illetve felmentést adhat.)
 • polgári védelmi szolgálat (amely szerint a pv. szervezet tagja köteles a megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott feladatot ellátni, részt venni annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik és a kapott utasítást végrehajtani. A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben (kérelemre) felmentést adhat.)

Rendelkezik-e a szervezet a feladatokhoz szükséges eszközökkel, felszereléssel?

A központi, a területi és a települési védelmi szervezetek egyéni védőeszközökkel való ellátása központi készletekből történik. Jelenleg a helyi szervezetnek semmilyen felszerelés nincs tulajdonában.

Léteznek-e olyan támogatási formák / pályázatok, ahol a hatékonyabb működés érdekében anyagi forrásokhoz juthat a szervezet?

Pillanatnyilag országos, átfogó pályázati rendszerről nem tudunk, de a gyakorlatban láttunk már arra sok példát, hogy a helyi szervezeteket a helyi cégek és civilek anyagilag is támogatják.

Van-e lehetőség a tagok továbbképzésére?

A polgári védelmi szervezet tagjainak kiképzése elméleti és gyakorlati formában történik. Ezek szintjei:
 • alapképzés, amely 6 óra
 • szakkiképzés, amely 8 óra
 • továbbképzés
 • vezetői képzés
Ezeket a képzéseket az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság végzi.

Több forrás is beszámolt arról, hogy az Alsópakonyra tervezett szociális lakópark építését (Kolontárhoz hasonlóan) a Katasztrófavédelem koordinálja majd. Hogyan kötődik az ócsai helyi szervezet az Alsópakonyon operatív munkát végző csoporthoz? Van-e olyan előre látható feladat, amely során a helyi szervezet aktívan bekapcsolódhat az Alsópakonyi projektbe?

A két szervezetet összekötő pont az, hogy operatív szinten mindkét csoport az Országos Parancsnokság alá esik. Jelenleg konkrét megkeresés nem történt.

Aki kedvet kapott ahhoz, hogy csatlakozzon a csapathoz, hogyan tudja ezt megtenni?

Ócsa város polgári védelmi referense Lovasné Sallay Mária. A Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben nála lehet személyes beadni a jelentkezéseket. (Telefonos elérhetőség: 29/378-125, 27-es vagy 36-os mellék)Nyilvános Facebook csoport: ITT!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése